Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt Mediron`i sisestatud isikuandmeid kasutada (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Mediron`i kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta: eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, telefon, e-post, tänav, maja/korter, linn/asula, postiindeks, e-poe ostutingimustega nõustumine.

Isikuandmeid töötleb MEDIRON OÜ, registrikoodiga 11466581, asukoht Viljandi mnt 18a, Tallinn 11214.

Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Ostja poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Ostja poolt valitud tellimuse kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel.

Ostjal on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Ostja annab Müüjale nõusoleku saata uudiskirju tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.