• Ostjal on õigus toode tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.
  • Kauba tagastamiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul taganemisavalduse saates selle e-posti aadressile info@mediron.ee või täites avalduse allolevas tagastamise vormis.
  • Tagastamisavalduses peab Ostja märkima, kas ta soovib saada Müüjalt tagasi Kauba hinna (sealhulgas kättetoimetamise kulud) või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu ning sõltuvalt Kaubast lisab Ostja Müüja vastava palve korral avaldusele ka Kauba ja Kauba pakendi fotod. Müüja jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
  • Tagastatav Kaup peab olema mittekasutatud.
  • Müüja tagastab Ostjale Kauba eest tasutud summa (sh. kättetoimetamise kulu).
  • Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
  • Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest Ostjale tagasi samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine ning seda hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.4. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.5. või kui käesolev Tingimus rakendub p 3.4. tõttu.
  • Pea meeles, et tagastatav Kaup peab olema komplektne ja (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende kõiki pakendeid) kasutamata. Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, s.t. nii Kaup kui ka kõik teised tooted.
  • Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et Kaup on kasutatud, omab Müüja õigust juhinduda mõistliku kasutuse põhimõttest ja nõuda asja väärtuse vähenemise hüvitamist.
  • Tagastatava Kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul (VÕS § 53 lg 4) (Lisainfo):

1) mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);

2) mis on kiiresti riknev;

3) mille kasutamistähtaeg on möödunud;

4) perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed);

5) audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;

6) asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. Nii näiteks on aktsepteeritud tingimus, et tagastada ei saa pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetikat, parfüüme jms.;

7) kihlveo- või loteriiteenuse puhul;

8) enampakkumisel;

9) reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;

10) finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.

 

Tellimuse tagastamise avaldus

Kauba tagastamiseks palun täitke avaldus.