1. Ostjal on õigus tagastada e-poest ostetud kaup 14 kalendripäeva jooksul alates kättesaamisest.
  2. Kauba tagastamiseks peab Ostja esitama Müüjale taganemisavalduse saates selle e-posti aadressile info@mediron.ee või täites avalduse allolevas tagastamise vormis.
  3. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
  4. Tagastamisavalduses peab Ostja märkima, kas ta soovib saada Müüjalt tagasi Kauba hinna (sealhulgas kättetoimetamise kulud) või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu ning sõltuvalt Kaubast lisab Ostja Müüja vastava palve korral avaldusele ka Kauba ja Kauba pakendi fotod. Müüja jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
  5. Tagastatav Kaup peab olema mittekasutatud.
  6. Müüja tagastab Ostjale Kauba eest tasutud summa (sh. kättetoimetamise kulu).
  7. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
  8. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest Ostjale tagasi samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine ning seda hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.4. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.5. või kui käesolev Tingimus rakendub p 3.4. tõttu.
  9. Pea meeles, et tagastatav Kaup peab olema komplektne ja (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende kõiki pakendeid) kasutamata. Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, s.t. nii Kaup kui ka kõik teised tooted.
  10. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et Kaup on kasutatud, omab Müüja õigust juhinduda mõistliku kasutuse põhimõttest ja nõuda asja väärtuse vähenemise hüvitamist.
  11. Ostja peab avama pakendi seda rikkumata kui see on võimalik. Kui pakendit ei ole võimalik seda kahjustamata avada, siis ostja pakendi rikkumise eest ei vastuta.

14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul (VÕS § 53 lg 4) (Lisainfo):

1) mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);

2) mis on kiiresti riknev;

3) mille kasutamistähtaeg on möödunud;

4) perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed);

5) audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;

6) asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. Nii näiteks on aktsepteeritud tingimus, et tagastada ei saa pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetikat, parfüüme jms.;

7) kihlveo- või loteriiteenuse puhul;

8) enampakkumisel;

9) reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;

10) finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepPaingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.

 

Tellimuse tagastamise avaldus

Kauba tagastamiseks palun täitke avaldus.